Hotline hỗ trợ
Giá từ:
Đến:
Tổng điểm:
Tổng nút:
Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 092, quý khách nhập vào 092*
* Để tìm sim kết thúc bằng 5555, quý khách nhập vào *5555
* Để tìm sim bắt đầu bằng 092 và kết thúc bằng 5555, nhập vào 092*5555

Sim Năm Sinh 2016

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Vinaphone 0888.58.2016 2.600.000 46 Đặt mua
2 Vinaphone 0888.92.2016 2.600.000 44 Đặt mua
3 Vinaphone 0888.47.2016 2.280.000 44 Đặt mua
4 Viettel 098.246.2016 4.350.000 38 Đặt mua
5 Viettel 0982.16.2016 4.350.000 35 Đặt mua
6 Vinaphone 0888.27.2016 1.600.000 42 Đặt mua
7 Vinaphone 0949.68.2016 2.800.000 45 Đặt mua
8 Vinaphone 0941.37.2016 1.325.000 33 Đặt mua
9 Vinaphone 0946.53.2016 1.325.000 36 Đặt mua
10 Vinaphone 0941.35.2016 1.550.000 31 Đặt mua
11 Vinaphone 094.666.2016 5.990.000 40 Đặt mua
12 Vinaphone 0886.86.2016 7.500.000 45 Đặt mua
13 Vinaphone 0941.04.2016 1.600.000 27 Đặt mua
14 Vinaphone 0826.80.2016 910.000 33 Đặt mua
15 Vinaphone 0947.54.2016 1.550.000 38 Đặt mua
16 Vinaphone 0943.41.2016 1.250.000 30 Đặt mua
17 Vinaphone 0915.52.2016 2.870.000 31 Đặt mua
18 Vinaphone 0944.77.2016 1.550.000 40 Đặt mua
19 Vinaphone 0916.43.2016 2.480.000 32 Đặt mua
20 Vinaphone 0832.10.2016 1.100.000 23 Đặt mua
21 Vinaphone 0818.50.2016 840.000 31 Đặt mua
22 Vinaphone 0944.86.2016 3.200.000 40 Đặt mua
23 Vinaphone 0941.10.2016 2.660.000 24 Đặt mua
24 Vinaphone 0837.10.2016 910.000 28 Đặt mua
25 Vinaphone 0813.30.2016 805.000 24 Đặt mua
26 Vinaphone 094.888.2016 9.410.000 46 Đặt mua
27 Vinaphone 0919.15.2016 2.870.000 34 Đặt mua
28 Vinaphone 0943.76.2016 1.590.000 38 Đặt mua
29 Vinaphone 094.579.2016 2.770.000 43 Đặt mua
30 Vinaphone 0886.55.2016 3.600.000 41 Đặt mua
31 Vinaphone 0944.09.2016 1.700.000 35 Đặt mua
32 Vinaphone 0918.96.2016 3.650.000 42 Đặt mua
33 Vinaphone 0943.86.2016 2.200.000 39 Đặt mua
34 Vinaphone 0888.48.2016 1.250.000 45 Đặt mua
35 Vinaphone 0886.87.2016 2.190.000 46 Đặt mua
36 Vinaphone 0944.27.2016 1.400.000 35 Đặt mua
37 Vinaphone 0949.22.2016 2.890.000 35 Đặt mua
38 Vinaphone 0949.81.2016 980.000 40 Đặt mua
39 Vinaphone 0886.25.2016 1.580.000 38 Đặt mua
40 Vinaphone 0949.72.2016 1.325.000 40 Đặt mua
41 Vinaphone 0886.27.2016 1.325.000 40 Đặt mua
42 Vinaphone 0945.74.2016 1.400.000 38 Đặt mua
43 Vinaphone 0944.96.2016 1.570.000 41 Đặt mua
44 Vinaphone 0835.02.2016 1.175.000 27 Đặt mua
45 Vinaphone 0919.23.2016 2.870.000 33 Đặt mua
46 Vinaphone 0947.30.2016 1.325.000 32 Đặt mua
47 Vinaphone 0944.83.2016 1.590.000 37 Đặt mua
48 Vinaphone 0912.63.2016 2.930.000 30 Đặt mua
49 Vinaphone 0949.77.2016 1.550.000 45 Đặt mua
50 Mobifone 0797.58.2016 1.287.500 45 Đặt mua
51 Mobifone 0937.90.2016 1.015.000 37 Đặt mua
52 Mobifone 0797.16.2016 1.730.000 39 Đặt mua
53 Mobifone 0933.5.3.2016 1.325.000 32 Đặt mua
54 Mobifone 0898.92.2016 1.287.500 45 Đặt mua
55 Mobifone 0797.28.2016 1.287.500 42 Đặt mua
56 Mobifone 0784.31.2016 1.287.500 32 Đặt mua
57 Mobifone 0786.72.2016 1.287.500 39 Đặt mua
58 Mobifone 0798.16.2016 1.670.000 40 Đặt mua
59 Mobifone 0784.82.2016 1.287.500 38 Đặt mua
60 Mobifone 0896.87.2016 1.437.500 47 Đặt mua
61 Mobifone 0785.41.2016 1.287.500 34 Đặt mua
62 Mobifone 0783.52.2016 1.287.500 34 Đặt mua
63 Mobifone 0785.92.2016 945.000 40 Đặt mua
64 Mobifone 0798.94.2016 1.287.500 46 Đặt mua
65 Mobifone 0937.74.2016 1.287.500 39 Đặt mua
66 Mobifone 0898.78.2016 1.450.000 49 Đặt mua
67 Mobifone 0933.27.2016 1.287.500 33 Đặt mua
68 Mobifone 0797.44.2016 1.287.500 40 Đặt mua
69 Mobifone 079.791.2016 1.710.000 42 Đặt mua
70 Mobifone 0798.38.2016 1.287.500 44 Đặt mua
DMCA.com Protection Status