Hotline hỗ trợ
Giá từ:
Đến:
Tổng điểm:
Tổng nút:
Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 092, quý khách nhập vào 092*
* Để tìm sim kết thúc bằng 5555, quý khách nhập vào *5555
* Để tìm sim bắt đầu bằng 092 và kết thúc bằng 5555, nhập vào 092*5555

Sim Năm Sinh 2012

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 0786.012.012 16.000.000 27 Đặt mua
2 Mobifone 0797.00.2012 1.830.000 28 Đặt mua
3 Mobifone 0764.99.2012 2.130.000 40 Đặt mua
4 Mobifone 0707.33.2012 3.300.000 25 Đặt mua
5 Viettel 0387.22.2012 2.130.000 27 Đặt mua
6 Mobifone 0764.012.012 16.000.000 23 Đặt mua
7 Viettel 0343.58.2012 1.830.000 28 Đặt mua
8 Viettel 0369.74.2012 1.830.000 34 Đặt mua
9 Viettel 0365.29.2012 1.830.000 30 Đặt mua
10 Mobifone 0909.37.2012 5.000.000 33 Đặt mua
11 Mobifone 0784.73.2012 1.830.000 34 Đặt mua
12 Vinaphone 0915.45.2012 1.700.000 29 Đặt mua
13 Vinaphone 0916.97.2012 1.970.000 37 Đặt mua
14 Vinaphone 0918.95.2012 1.950.000 37 Đặt mua
15 Vinaphone 0916.39.2012 1.400.000 33 Đặt mua
16 Vinaphone 0828.99.2012 1.400.000 41 Đặt mua
17 Vinaphone 0918.41.2012 1.930.000 28 Đặt mua
18 Vinaphone 0916.34.2012 980.000 28 Đặt mua
19 Vinaphone 0915.84.2012 1.660.000 32 Đặt mua
20 Vinaphone 0828.98.2012 5.740.000 40 Đặt mua
21 Vinaphone 0944.88.2012 5.040.000 38 Đặt mua
22 Viettel 0333.66.2012 4.350.000 26 Đặt mua
23 Vinaphone 08.2468.2012 6.170.000 33 Đặt mua
24 Vinaphone 0838.93.2012 1.250.000 36 Đặt mua
25 Vinaphone 0823.83.2012 1.250.000 29 Đặt mua
26 Vinaphone 0886.36.2012 2.320.000 36 Đặt mua
27 Vinaphone 0825.28.2012 1.175.000 30 Đặt mua
28 Vinaphone 0917.92.2012 3.000.000 33 Đặt mua
29 Vinaphone 08.34.34.2012 840.000 27 Đặt mua
30 Vinaphone 0859.56.2012 1.175.000 38 Đặt mua
31 Vinaphone 083.2222.012 7.810.000 22 Đặt mua
32 Vinaphone 0948.23.2012 1.700.000 31 Đặt mua
33 Vinaphone 0818.86.2012 3.050.000 36 Đặt mua
34 Vinaphone 0943.82.2012 1.400.000 31 Đặt mua
35 Vinaphone 0822.21.2012 1.475.000 20 Đặt mua
36 Vinaphone 0859.23.2012 1.250.000 32 Đặt mua
37 Vinaphone 0858.39.2012 2.000.000 38 Đặt mua
38 Vinaphone 0859.29.2012 1.500.000 38 Đặt mua
39 Vinaphone 0856.55.2012 2.000.000 34 Đặt mua
40 Vinaphone 0839.56.2012 1.250.000 36 Đặt mua
41 Vinaphone 0941.63.2012 1.625.000 28 Đặt mua
42 Vinaphone 0913.38.2012 4.390.000 29 Đặt mua
43 Vinaphone 08.29.02.2012 9.650.000 26 Đặt mua
44 Vinaphone 0886.23.2012 1.475.000 32 Đặt mua
45 Vinaphone 0856.57.2012 1.175.000 36 Đặt mua
46 Vinaphone 0858.51.2012 1.500.000 32 Đặt mua
47 Vinaphone 0859.69.2012 1.700.000 42 Đặt mua
48 Vinaphone 082.668.2012 3.070.000 35 Đặt mua
49 Vinaphone 0855.92.2012 1.175.000 34 Đặt mua
50 Vinaphone 0822.16.2012 1.920.000 24 Đặt mua
51 Vinaphone 0835.012.012 12.600.000 22 Đặt mua
52 Vinaphone 0852.23.2012 1.175.000 25 Đặt mua
53 Vinaphone 0886.46.2012 980.000 37 Đặt mua
54 Vinaphone 0886.83.2012 1.500.000 38 Đặt mua
55 Vinaphone 0825.88.2012 2.890.000 36 Đặt mua
56 Vinaphone 0947.29.2012 1.325.000 36 Đặt mua
57 Vinaphone 08.12.06.2012 10.000.000 22 Đặt mua
58 Vinaphone 0947.56.2012 1.400.000 36 Đặt mua
59 Vinaphone 0856.07.2012 1.250.000 31 Đặt mua
60 Vinaphone 0826.95.2012 840.000 35 Đặt mua
61 Vinaphone 0886.222.012 4.000.000 31 Đặt mua
62 Vinaphone 0853.39.2012 1.250.000 33 Đặt mua
63 Vinaphone 0886.42.2012 1.475.000 33 Đặt mua
64 Vinaphone 0845.88.2012 1.900.000 38 Đặt mua
65 Vinaphone 0852.96.2012 1.475.000 35 Đặt mua
66 Vinaphone 0888.77.2012 1.590.000 43 Đặt mua
67 Vinaphone 0943.70.2012 1.100.000 28 Đặt mua
68 Vinaphone 0859.97.2012 1.175.000 43 Đặt mua
69 Vinaphone 0886.33.2012 2.600.000 33 Đặt mua
70 Vinaphone 0859.28.2012 1.475.000 37 Đặt mua
DMCA.com Protection Status