Hotline hỗ trợ
Giá từ:
Đến:
Tổng điểm:
Tổng nút:
Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 092, quý khách nhập vào 092*
* Để tìm sim kết thúc bằng 5555, quý khách nhập vào *5555
* Để tìm sim bắt đầu bằng 092 và kết thúc bằng 5555, nhập vào 092*5555

Sim Năm Sinh 1989

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1989 3.650.000 43 Đặt mua
2 Viettel 0399.79.1989 8.000.000 64 Đặt mua
3 Viettel 0968.05.1989 15.000.000 55 Đặt mua
4 Viettel 0973.16.1989 10.000.000 53 Đặt mua
5 Viettel 0961.52.1989 15.000.000 50 Đặt mua
6 Viettel 0987.60.1989 8.000.000 57 Đặt mua
7 Viettel 0965.03.1989 10.000.000 50 Đặt mua
8 Viettel 0336.69.1989 5.000.000 54 Đặt mua
9 Viettel 0333.68.1989 10.000.000 50 Đặt mua
10 Viettel 0971.68.1989 15.000.000 58 Đặt mua
11 Viettel 0392.89.1989 15.000.000 58 Đặt mua
12 Mobifone 0796.28.1989 1.830.000 59 Đặt mua
13 Mobifone 0764.23.1989 1.830.000 49 Đặt mua
14 Vinaphone 0829.14.1989 1.830.000 51 Đặt mua
15 Mobifone 0786.42.1989 1.830.000 54 Đặt mua
16 Mobifone 07.9993.1989 2.050.000 64 Đặt mua
17 Viettel 0385.73.1989 1.830.000 53 Đặt mua
18 Mobifone 0797.47.1989 1.830.000 61 Đặt mua
19 Mobifone 0707.35.1989 2.600.000 49 Đặt mua
20 Viettel 0365.46.1989 1.830.000 51 Đặt mua
21 Vietnamobile 0587.88.1989 950.000 63 Đặt mua
22 Mobifone 0769.61.1989 1.830.000 56 Đặt mua
23 Mobifone 0786.28.1989 1.680.000 58 Đặt mua
24 Mobifone 0703.25.1989 1.680.000 44 Đặt mua
25 Mobifone 0786.67.1989 1.680.000 61 Đặt mua
26 Mobifone 0775.96.1989 1.830.000 61 Đặt mua
27 Mobifone 0785.94.1989 1.830.000 60 Đặt mua
28 Mobifone 0762.21.1989 1.830.000 45 Đặt mua
29 Mobifone 0773.75.1989 1.680.000 56 Đặt mua
30 Mobifone 0769.01.1989 1.830.000 50 Đặt mua
31 Mobifone 0776.64.1989 1.830.000 57 Đặt mua
32 Vietnamobile 0587.68.1989 1.680.000 61 Đặt mua
33 Mobifone 0765.84.1989 1.830.000 57 Đặt mua
34 Viettel 0397.51.1989 1.830.000 52 Đặt mua
35 Mobifone 0796.01.1989 1.830.000 50 Đặt mua
36 Mobifone 0766.151.989 2.600.000 52 Đặt mua
37 Vinaphone 082.558.1989 1.100.000 55 Đặt mua
38 Vinaphone 082.884.1989 1.500.000 57 Đặt mua
39 Vinaphone 081.737.1989 1.100.000 53 Đặt mua
40 Vinaphone 081777.1989 6.140.000 57 Đặt mua
41 Vinaphone 082.818.1989 4.360.000 54 Đặt mua
42 Vinaphone 0857.66.1989 1.100.000 59 Đặt mua
43 Vinaphone 081779.1989 4.630.000 59 Đặt mua
44 Vinaphone 081782.1989 1.100.000 53 Đặt mua
45 Vinaphone 082559.1989 1.900.000 56 Đặt mua
46 Vinaphone 0838.77.1989 1.990.000 60 Đặt mua
47 Vinaphone 0823.95.1989 1.990.000 54 Đặt mua
48 Vinaphone 0825.49.1989 1.100.000 55 Đặt mua
49 Vinaphone 085.779.1989 3.090.000 63 Đặt mua
50 Vinaphone 0837.38.1989 2.070.000 56 Đặt mua
51 Vinaphone 0825.48.1989 1.100.000 54 Đặt mua
52 Vinaphone 0823.96.1989 1.980.000 55 Đặt mua
53 Vinaphone 0822.65.1989 1.100.000 50 Đặt mua
54 Vinaphone 081778.1989 2.090.000 58 Đặt mua
55 Vinaphone 08.5678.1989 12.700.000 61 Đặt mua
56 Vinaphone 0828.96.1989 1.475.000 60 Đặt mua
57 Vinaphone 0823.92.1989 1.100.000 51 Đặt mua
58 Vinaphone 082889.1989 3.190.000 62 Đặt mua
59 Vinaphone 0819.49.1989 1.900.000 58 Đặt mua
60 Vinaphone 082.881.1989 1.475.000 54 Đặt mua
61 Vinaphone 0819.44.1989 1.100.000 53 Đặt mua
62 Vinaphone 0858.58.1989 4.350.000 61 Đặt mua
63 Vinaphone 082.555.1989 3.090.000 52 Đặt mua
64 Vinaphone 082669.1989 4.350.000 58 Đặt mua
65 Vinaphone 085.333.1989 2.090.000 49 Đặt mua
66 Vinaphone 0825.98.1989 1.960.000 59 Đặt mua
67 Vinaphone 0839.88.1989 2.070.000 63 Đặt mua
68 Vinaphone 08.3568.1989 3.440.000 57 Đặt mua
69 Vinaphone 0836.77.1989 1.990.000 58 Đặt mua
70 Vinaphone 082.883.1989 1.480.000 56 Đặt mua
DMCA.com Protection Status