Hotline hỗ trợ
Giá từ:
Đến:
Tổng điểm:
Tổng nút:
Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 092, quý khách nhập vào 092*
* Để tìm sim kết thúc bằng 5555, quý khách nhập vào *5555
* Để tìm sim bắt đầu bằng 092 và kết thúc bằng 5555, nhập vào 092*5555

Sim iTel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0388.481.068 840.000 46 Đặt mua
2 Viettel 0333.826.068 730.000 39 Đặt mua
3 Viettel 0989.091.650 800.000 47 Đặt mua
4 Viettel 0865.287.569 740.000 56 Đặt mua
5 Viettel 0965.027.916 980.000 45 Đặt mua
6 Viettel 0961.934.189 940.000 50 Đặt mua
7 Viettel 0971.51.11.55 5.700.000 35 Đặt mua
8 Viettel 0356.2030.79 730.000 35 Đặt mua
9 Viettel 0338.911.468 2.480.000 43 Đặt mua
10 Viettel 0979.436.430 840.000 45 Đặt mua
11 Viettel 0345.987.087 680.000 51 Đặt mua
12 Viettel 0988.81.81.81 550.000.000 52 Đặt mua
13 Viettel 096.111.4141 6.400.000 28 Đặt mua
14 Viettel 0365.888.011 720.000 40 Đặt mua
15 Viettel 0862.451.114 1.510.000 32 Đặt mua
16 Viettel 0355.590.569 850.000 47 Đặt mua
17 Viettel 0367.3434.17 450.000 38 Đặt mua
18 Viettel 0368.740.640 840.000 38 Đặt mua
19 Viettel 0969.39.56.51 1.020.000 53 Đặt mua
20 Viettel 0358.189.395 830.000 51 Đặt mua
21 Viettel 0346.454.079 790.000 42 Đặt mua
22 Viettel 0389.8484.39 610.000 56 Đặt mua
23 Viettel 0396.020.079 830.000 36 Đặt mua
24 Viettel 0343.303.703 810.000 26 Đặt mua
25 Viettel 0354.853.486 530.000 46 Đặt mua
26 Viettel 0358.37.67.87 1.050.000 54 Đặt mua
27 Viettel 0373.02.6661 1.100.000 34 Đặt mua
28 Viettel 0334.62.1121 670.000 23 Đặt mua
29 Viettel 0339.520.068 740.000 36 Đặt mua
30 Viettel 0976.495.910 680.000 50 Đặt mua
31 Viettel 0979.362.067 1.140.000 49 Đặt mua
32 Viettel 0983.719.354 950.000 49 Đặt mua
33 Viettel 0374.346.646 870.000 43 Đặt mua
34 Viettel 0377.541.486 670.000 45 Đặt mua
35 Viettel 0865.160.039 760.000 38 Đặt mua
36 Viettel 0364.4040.31 650.000 25 Đặt mua
37 Viettel 0347.881.039 640.000 43 Đặt mua
38 Viettel 0867.605.388 430.000 51 Đặt mua
39 Viettel 0345.416.779 1.740.000 46 Đặt mua
40 Viettel 0372.267.068 780.000 41 Đặt mua
41 Viettel 0382.648.486 930.000 49 Đặt mua
42 Viettel 0966.684.574 500.000 55 Đặt mua
43 Viettel 0379.02.02.48 980.000 35 Đặt mua
44 Viettel 0355.441.401 670.000 27 Đặt mua
45 Viettel 0358.365.960 550.000 45 Đặt mua
46 Viettel 037.6600.468 780.000 40 Đặt mua
47 Viettel 0862.580.086 1.460.000 43 Đặt mua
48 Viettel 0327.555.039 730.000 39 Đặt mua
49 Viettel 0327.062.064 680.000 30 Đặt mua
50 Viettel 0357.951.068 650.000 44 Đặt mua
51 Viettel 0332.592.347 1.000.000 38 Đặt mua
52 Viettel 0329.335.486 700.000 43 Đặt mua
53 Viettel 0363.81.7887 720.000 51 Đặt mua
54 Viettel 0373.521.576 650.000 39 Đặt mua
55 Viettel 0379.970.239 720.000 49 Đặt mua
56 Viettel 0378.804.579 1.090.000 51 Đặt mua
57 Viettel 0868.522.079 760.000 47 Đặt mua
58 Viettel 0961.747.993 950.000 55 Đặt mua
59 Viettel 0869.361.319 900.000 46 Đặt mua
60 Viettel 0862.544.774 1.180.000 47 Đặt mua
61 Viettel 0388.565.165 1.190.000 47 Đặt mua
62 Viettel 0385.478.278 1.670.000 52 Đặt mua
63 Viettel 0384.740.139 660.000 39 Đặt mua
64 Viettel 0383.031.768 690.000 39 Đặt mua
65 Viettel 0362.408.079 1.030.000 39 Đặt mua
66 Viettel 0395.29.3223 1.030.000 38 Đặt mua
67 Viettel 0357.310.701 720.000 27 Đặt mua
68 Viettel 0336.528.128 950.000 38 Đặt mua
69 Viettel 0342.154.086 690.000 33 Đặt mua
70 Viettel 0963.637.941 880.000 48 Đặt mua

Mã MD5 của Sim iTel : e24398bd969b408d69f935a40ce940c4

DMCA.com Protection Status