Hotline hỗ trợ
Giá từ:
Đến:
Tổng điểm:
Tổng nút:
Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 092, quý khách nhập vào 092*
* Để tìm sim kết thúc bằng 5555, quý khách nhập vào *5555
* Để tìm sim bắt đầu bằng 092 và kết thúc bằng 5555, nhập vào 092*5555

Sim iTel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0981.77.0505 3.500.000 42 Đặt mua
2 Viettel 098.345.7722 4.000.000 47 Đặt mua
3 Viettel 0971.12.0505 1.700.000 30 Đặt mua
4 Viettel 0971.20.2200 3.800.000 23 Đặt mua
5 Viettel 0961.20.2200 3.800.000 22 Đặt mua
6 Viettel 0961.44.3030 1.700.000 30 Đặt mua
7 Viettel 0961.77.5050 2.200.000 40 Đặt mua
8 Viettel 0961.83.3030 1.700.000 33 Đặt mua
9 Viettel 0961.07.0077 5.700.000 37 Đặt mua
10 Viettel 0961.80.5050 3.400.000 34 Đặt mua
11 Viettel 0971.77.0202 2.500.000 35 Đặt mua
12 Viettel 0961.33.0505 3.300.000 32 Đặt mua
13 Viettel 098.123.5050 6.400.000 33 Đặt mua
14 Viettel 097.123.4141 5.300.000 32 Đặt mua
15 Viettel 0961.77.7373 6.600.000 50 Đặt mua
16 Viettel 09.6116.4141 5.300.000 33 Đặt mua
17 Viettel 09.6116.8484 3.500.000 47 Đặt mua
18 Viettel 09.7117.8484 3.500.000 49 Đặt mua
19 Viettel 0971.61.6611 6.400.000 38 Đặt mua
20 Viettel 0981.72.7722 4.000.000 45 Đặt mua
21 Viettel 0971.66.0202 2.500.000 33 Đặt mua
22 Viettel 09.7117.5050 6.400.000 35 Đặt mua
23 Viettel 0971.51.11.55 5.700.000 35 Đặt mua
24 Viettel 096.123.0202 7.900.000 25 Đặt mua
25 Viettel 0961.98.0303 1.600.000 39 Đặt mua
26 Viettel 0963.888881 81.000.000 59 Đặt mua
27 Viettel 097.123.2200 3.800.000 26 Đặt mua
28 Viettel 097.123.1414 4.500.000 32 Đặt mua
29 Viettel 0971.44.3030 1.700.000 31 Đặt mua
30 Viettel 0971.15.0202 1.600.000 27 Đặt mua
31 Viettel 097.111.4141 6.400.000 29 Đặt mua
32 Viettel 0973.01.7777 130.000.000 48 Đặt mua
33 Viettel 09.8118.4411 3.400.000 37 Đặt mua
34 Viettel 0971.21.3030 2.900.000 26 Đặt mua
35 Viettel 0961.15.0303 1.600.000 28 Đặt mua
36 Viettel 097.111.4040 4.000.000 27 Đặt mua
37 Viettel 098.979.4411 3.400.000 52 Đặt mua
38 Viettel 0982.06.7777 150.000.000 53 Đặt mua
39 Viettel 096.111.4040 4.000.000 26 Đặt mua
40 Viettel 0961.44.0303 1.600.000 30 Đặt mua
41 Viettel 09.8787.4411 3.400.000 49 Đặt mua
42 Viettel 0961.99.3030 2.900.000 40 Đặt mua
43 Viettel 09.7117.9955 5.700.000 53 Đặt mua
44 Viettel 09.7117.6600 4.000.000 37 Đặt mua
45 Viettel 0971.55.0202 2.500.000 31 Đặt mua
46 Viettel 09.8118.0077 5.700.000 41 Đặt mua
47 Viettel 09.8118.0202 7.900.000 31 Đặt mua
48 Viettel 0961.27.77.22 4.000.000 43 Đặt mua
49 Viettel 0971.91.0202 1.600.000 31 Đặt mua
50 Viettel 0971.60.6600 4.000.000 35 Đặt mua
51 Viettel 0979.81.81.81 560.000.000 52 Đặt mua
52 Viettel 09.7117.0202 7.300.000 29 Đặt mua
53 Viettel 09.6116.0505 7.900.000 33 Đặt mua
54 Viettel 0961.31.0202 1.700.000 24 Đặt mua
55 Viettel 098.123.7722 4.000.000 41 Đặt mua
56 Viettel 09.7117.0011 5.700.000 27 Đặt mua
57 Viettel 09.7117.8822 5.200.000 45 Đặt mua
58 Viettel 0961.17.7722 4.000.000 42 Đặt mua
59 Viettel 0975.322222 250.000.000 34 Đặt mua
60 Viettel 09.8118.0011 5.700.000 29 Đặt mua
61 Viettel 097.111.5050 8.700.000 29 Đặt mua
62 Viettel 09.7117.2525 7.900.000 39 Đặt mua
63 Viettel 0961.85.3030 1.700.000 35 Đặt mua
64 Viettel 0973.07.07.01 2.200.000 34 Đặt mua
65 Viettel 0971.20.5050 3.400.000 29 Đặt mua
66 Viettel 0981.44.5151 2.100.000 38 Đặt mua
67 Viettel 096.123.7722 4.000.000 39 Đặt mua
68 Viettel 0961.77.3131 2.400.000 38 Đặt mua
69 Viettel 096.123.2277 5.700.000 39 Đặt mua
70 Viettel 09.6116.5522 4.000.000 37 Đặt mua
DMCA.com Protection Status