Hotline hỗ trợ
Giá từ:
Đến:
Tổng điểm:
Tổng nút:
Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 092, quý khách nhập vào 092*
* Để tìm sim kết thúc bằng 5555, quý khách nhập vào *5555
* Để tìm sim bắt đầu bằng 092 và kết thúc bằng 5555, nhập vào 092*5555

Sim iTel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0384.084.179 650.000 44 Đặt mua
2 Viettel 0384.189.235 550.000 43 Đặt mua
3 Viettel 0367.281.345 650.000 39 Đặt mua
4 Viettel 0867.36.9299 900.000 59 Đặt mua
5 Viettel 0364.271.578 650.000 43 Đặt mua
6 Viettel 0385.170.970 550.000 40 Đặt mua
7 Viettel 0325.358.618 550.000 41 Đặt mua
8 Viettel 0369.607.909 550.000 49 Đặt mua
9 Viettel 0382.456.129 650.000 40 Đặt mua
10 Viettel 0395.314.679 650.000 47 Đặt mua
11 Viettel 0354.999.518 650.000 53 Đặt mua
12 Viettel 0387.56.8910 750.000 47 Đặt mua
13 Viettel 0359.195.169 550.000 48 Đặt mua
14 Viettel 0377.012.102 750.000 23 Đặt mua
15 Viettel 0346.068.108 550.000 36 Đặt mua
16 Viettel 0325.97.0929 550.000 46 Đặt mua
17 Viettel 0342.365.968 750.000 46 Đặt mua
18 Viettel 0329.67.5986 550.000 55 Đặt mua
19 Viettel 03.5689.7286 550.000 54 Đặt mua
20 Viettel 0342.19.10.78 750.000 35 Đặt mua
21 Viettel 0347.44.75.77 650.000 48 Đặt mua
22 Viettel 0349.87.3986 550.000 57 Đặt mua
23 Viettel 0345.806.019 550.000 36 Đặt mua
24 Viettel 0327.533.860 550.000 37 Đặt mua
25 Viettel 0346.0777.27 550.000 43 Đặt mua
26 Viettel 0363.83.0097 550.000 39 Đặt mua
27 Viettel 0374.907.917 550.000 47 Đặt mua
28 Viettel 037.31.7979.0 550.000 46 Đặt mua
29 Viettel 0865.991.581 750.000 52 Đặt mua
30 Viettel 0362.28.4563 550.000 39 Đặt mua
31 Viettel 0377.579.489 550.000 59 Đặt mua
32 Viettel 0335.046.486 550.000 39 Đặt mua
33 Viettel 0335.977.168 550.000 49 Đặt mua
34 Viettel 0396.37.0603 550.000 37 Đặt mua
35 Viettel 033.775.1588 550.000 47 Đặt mua
36 Viettel 0867.51.77.68 750.000 55 Đặt mua
37 Viettel 033.66.59.628 650.000 48 Đặt mua
38 Viettel 0398.82.6006 650.000 42 Đặt mua
39 Viettel 0347.104.144 550.000 28 Đặt mua
40 Viettel 0372.30.01.18 850.000 25 Đặt mua
41 Viettel 0393.471.958 550.000 49 Đặt mua
42 Viettel 0365.07.10.11 850.000 24 Đặt mua
43 Viettel 0374.280.840 550.000 36 Đặt mua
44 Viettel 0378.336.224 550.000 38 Đặt mua
45 Viettel 03.6363.2253 550.000 33 Đặt mua
46 Viettel 0399.063.623 550.000 41 Đặt mua
47 Viettel 0325.82.3319 550.000 36 Đặt mua
48 Viettel 0388.14.0097 550.000 40 Đặt mua
49 Viettel 03979.24.156 550.000 46 Đặt mua
50 Viettel 0869.82.5539 750.000 55 Đặt mua
51 Viettel 0865.510.179 750.000 42 Đặt mua
52 Viettel 0326.844.881 550.000 44 Đặt mua
53 Viettel 0358.20.8389 650.000 46 Đặt mua
54 Viettel 03.6666.7537 854.000 49 Đặt mua
55 Viettel 098.44.55.221 917.000 40 Đặt mua
56 Viettel 03.6666.7560 756.000 45 Đặt mua
57 Viettel 096.444.35.75 651.000 47 Đặt mua
58 Viettel 03.6666.7604 756.000 44 Đặt mua
59 Viettel 0964.04.14.34 854.000 35 Đặt mua
60 Viettel 096.44.33.611 854.000 37 Đặt mua
61 Viettel 036.7777.317 791.000 48 Đặt mua
62 Viettel 03.6666.7385 854.000 50 Đặt mua
63 Viettel 03.6666.7580 854.000 47 Đặt mua
64 Viettel 03.6666.7649 756.000 53 Đặt mua
65 Viettel 03.6666.7614 756.000 45 Đặt mua
66 Viettel 036.2222.827 791.000 34 Đặt mua
67 Viettel 0345.99.79.78 980.000 61 Đặt mua
68 Viettel 03.6666.7690 854.000 49 Đặt mua
69 Viettel 03.6666.7832 756.000 47 Đặt mua
70 Viettel 098.44.555.82 791.000 50 Đặt mua
DMCA.com Protection Status