Hotline hỗ trợ
Giá từ:
Đến:
Tổng điểm:
Tổng nút:
Dãy số không gồm:

* Để tìm sim bắt đầu bằng 092, quý khách nhập vào 092*
* Để tìm sim kết thúc bằng 5555, quý khách nhập vào *5555
* Để tìm sim bắt đầu bằng 092 và kết thúc bằng 5555, nhập vào 092*5555

Sim iTel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 039.223.58.55 450.000 42 Đặt mua
2 Viettel 0353.262.108 450.000 30 Đặt mua
3 Viettel 0387.928.938 450.000 57 Đặt mua
4 Viettel 0343.999.403 450.000 44 Đặt mua
5 Viettel 0369.607.909 550.000 49 Đặt mua
6 Viettel 0346.068.108 550.000 36 Đặt mua
7 Viettel 0326.380.438 450.000 37 Đặt mua
8 Viettel 0377.403.299 390.000 44 Đặt mua
9 Viettel 0332.970.170 450.000 32 Đặt mua
10 Viettel 0368.872.720 450.000 43 Đặt mua
11 Viettel 0389.520.286 450.000 43 Đặt mua
12 Viettel 0332.592.347 450.000 38 Đặt mua
13 Viettel 0368.319.225 450.000 39 Đặt mua
14 Viettel 0359.715.109 450.000 40 Đặt mua
15 Viettel 0335.046.486 550.000 39 Đặt mua
16 Viettel 0329.964.659 450.000 53 Đặt mua
17 Viettel 0354.891.588 450.000 51 Đặt mua
18 Viettel 0348.133.677 450.000 42 Đặt mua
19 Viettel 0342.26.12.19 450.000 30 Đặt mua
20 Viettel 0372.016.038 450.000 30 Đặt mua
21 Viettel 0392.78.78.53 450.000 52 Đặt mua
22 Viettel 0325.47.41.40 450.000 30 Đặt mua
23 Viettel 0373.515.015 450.000 30 Đặt mua
24 Viettel 032.79.413.19 450.000 39 Đặt mua
25 Viettel 0346.720.539 450.000 39 Đặt mua
26 Viettel 0384.189.235 550.000 43 Đặt mua
27 Viettel 0342.365.968 750.000 46 Đặt mua
28 Viettel 0377.012.102 750.000 23 Đặt mua
29 Viettel 0362.614.674 390.000 39 Đặt mua
30 Viettel 0383.165.011 450.000 28 Đặt mua
31 Viettel 0388.14.0097 550.000 40 Đặt mua
32 Viettel 0388.111.850 450.000 35 Đặt mua
33 Viettel 0392.834.118 450.000 39 Đặt mua
34 Viettel 0348.560.199 450.000 45 Đặt mua
35 Viettel 0346.503.736 450.000 37 Đặt mua
36 Viettel 0358.365.960 450.000 45 Đặt mua
37 Viettel 033.662.4838 450.000 43 Đặt mua
38 Viettel 0364.041.941 450.000 32 Đặt mua
39 Viettel 0332.406.439 450.000 34 Đặt mua
40 Viettel 0387.620.683 450.000 43 Đặt mua
41 Viettel 0368.329.813 450.000 43 Đặt mua
42 Viettel 0347.44.75.77 650.000 48 Đặt mua
43 Viettel 0342.814.087 490.000 37 Đặt mua
44 Viettel 0372.30.01.18 850.000 25 Đặt mua
45 Viettel 0386.641.388 450.000 47 Đặt mua
46 Viettel 0387.56.8910 750.000 47 Đặt mua
47 Viettel 0373.02.6661 450.000 34 Đặt mua
48 Viettel 0355.166.192 450.000 38 Đặt mua
49 Viettel 0359.27.34.74 450.000 44 Đặt mua
50 Viettel 0346.28.11.12 450.000 28 Đặt mua
51 Viettel 03688.02.128 450.000 38 Đặt mua
52 Viettel 0326.844.881 550.000 44 Đặt mua
53 Viettel 0344.617.166 450.000 38 Đặt mua
54 Viettel 0374.065.139 390.000 38 Đặt mua
55 Viettel 0343.945.139 450.000 41 Đặt mua
56 Viettel 037.661.9005 450.000 37 Đặt mua
57 Viettel 0353.05.11.42 450.000 24 Đặt mua
58 Viettel 0357.26.33.13 450.000 33 Đặt mua
59 Viettel 0325.82.3319 550.000 36 Đặt mua
60 Viettel 0328.650.115 450.000 31 Đặt mua
61 Viettel 0325.97.0929 550.000 46 Đặt mua
62 Viettel 0358.428.199 390.000 49 Đặt mua
63 Viettel 0375.22.55.03 450.000 32 Đặt mua
64 Viettel 0374.280.840 550.000 36 Đặt mua
65 Viettel 0367.281.345 650.000 39 Đặt mua
66 Viettel 0395.863.810 450.000 43 Đặt mua
67 Viettel 0355.446.156 450.000 39 Đặt mua
68 Viettel 0395.314.679 650.000 47 Đặt mua
69 Viettel 035.368.1246 390.000 38 Đặt mua
70 Viettel 0372.515.288 450.000 41 Đặt mua
DMCA.com Protection Status